Pokud používáte v programu DC2, v modulu Personalistika „Přehled platových postupů“ a platový postup spadá do období 12/2018, je v tomto přehledu uvedena výše platu odpovídající tarifní tabulce platné pro rok 2019. Nepřenášejte z tabulky do karty zaměstnance, ale zadejte v kartě ručně.
Změnám platů v období 12/2018 věnujte zvýšenou pozornost.