V případě odesílání elektronické Nempri pro OČR, která nemá číslo rozhodnutí (karanténa z důvodu uzavření školy, školky) je potřeba zaškrnout  Zahraniční mimo Slovenska.  Bez tohoto zaškrtnutí  současně s prázdným číslem  rozhodnutí e-podání neprojde.