Vážení obchodní přátelé,

v souvislosti se změnou výpočtu a čerpáním dovolené dle novely zák. č. 285/200 Sb., která s účinností od 1. 1. 2021  přináší změnu nároku a výpočtu dovolené v hodinách bychom vás rádi poprosili o reakci na text níže.

Nejdříve obecné shrnutí:

Výměra dovolené bude nadále uvedena v týdnech, její výše však bude odvozena od týdenní pracovní doby zaměstnance. Za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce náleží nově od 1. 1. 2021 dovolená v délce jedné dvaapadesátiny týdenní pracovní doby vynásobená výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. Jednotkou pro přepočet se nově stávají hodiny, nikoliv pracovní směna.

Zaměstnancovo právo na dovolenou je nově vyjádřeno jako určitý počet hodin dovolené (nikoliv již dní dovolené), přičemž za každý pracovní den, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, se z celkového práva na dovolenou zaměstnanci odečítá počet hodin dovolené odpovídající délce směny, kterou měl zaměstnanec rozvrženou na tento den. U zaměstnanců s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby již nebude možné poskytovat náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny.

Dotaz:

Vzhledem k popisu výpočtu dovolené se bude čerpání odvíjet od zadaného rozvrhu směn – pracovního kalendáře v programu DataCentrum.  Zajímají nás tedy situace, kdy máte zadán jiný pracovní kalendář, než zaměstnanec ve skutečnosti pracuje, případně kdy používáte mzdovou složku „179 – fond pracovní doby v období“, která zadaný kalendář ve mzdovém programu neakceptuje-

Ptáme se proto, abychom se jednak seznámili s důvody, proč to takto máte evidováno (když si můžete vytvořit v programu odpovídající pracovní kalendář) a také abychom vám byli schopni pomoci a případné pracovní režimy, které mají širší použití  – distribuovali s verzí

 

Příklad vzoru pracovního režimu, který by mohl být nově distribuován verzí programu DC1, DC2

40 hodinová týdenní pracovní doba, rovnoměrně rozvržená s různou délkou směn.

Pevná 40 h/t 9,25-7,25-9,25-7,25-7-0-0

 

Pondělí                 9,25  hodiny

Úterý                      7,25  hodiny

Středa                   9,25  hodiny

Čtvrtek                   7,25  hodiny

Pátek                     7,00  hodin

Sobota                  volno

Neděle                  volno

 

Děkujeme  za ochotu a reakci. Věříme, že nám seznámení s důvodem, proč v těchto případech nevyužíváte vytvořené pracovní režimy pomůže k bezproblémové implementaci stanovení dovolené pro rok 2021, případně k rozšíření distribuce pracovních kalendářů.

Vaše odpovědi či dotazy prosím směrujte na  emailovou adresu hotline@datacentrum.cz. Do předmětu zprávy uvádějte prosím text „pracovní režimy“ a uveďte  prosím i telefonní kontakt.

Ještě jednou děkujeme za reakci

 

Datacentrum