Pořádáme školení na využívání našich informačních systémů a dále realizujeme různé typy vzdělávání z oblasti mzdové, právní a personální legislativy. Kurzy a semináře pořádáme v učebně vybavené potřebným technickým zařízením v sídle naší společnosti nebo v pronajatých prostorách zejména v pražské lokalitě. Jako lektory a školitele využíváme naše zaměstnance s dlouholetými praktickými zkušenostmi i lektory externí. Kompletní nabídku vzdělávacích akcí najdete na www.edcoma.cz.