Vážení obchodní přátelé,

Upozorňujeme na chybu v DC2 ve verzi 4.44.030, která byla rozeslána dne 13. 2. 2018.
V této verzi se při generování ročního zúčtování daní za rok 2017 přes nabídku Roční zúčtování daně >>Generování podkladů – naplnění ročních daní >> Všichni zaměstnanci dle personálního čísla negenerují u společně daněných pracovních poměrů příjmy ze všech spojených pracovních poměrů, tzn., že se načtou příjmy pouze z hlavního (řídícího) pracovního poměru.
Prosíme, abyste na této verzi negenerovali roční zúčtování daní a vyčkali na opravu. Generování RZD provedené v předchozích verzích by mělo být v pořádku, ale i přesto doporučujeme provést kontroly, které jsou popsány v příručce.

Ti z Vás, kteří generování spustili ve verzi 4.44.030 a zároveň již zadávali k jednotlivým zaměstnancům odpočty daní, si musí zkontrolovat všechny společně daněné pracovní poměry! Nejlépe ze sestavy 140 – přehled společně daněných zaměstnání >> Výběr období (měsíc generování RZD) a zároveň dle sestavy 803 – Podklad pro výpočet roční daně za příslušné spojené pracovní poměry >> Výběr období leden – prosinec 2017.

Pokud zjistíte chybu, tak opravu lze provést tím, že tohoto zaměstnance odemknete pro RZD (odškrtnete daň vypočtená) a spustíte generování volbou „Jeden zaměstnanec“ ,kde vyberete řádek, ve kterém se shoduje osobní číslo s číslem uvedeném ve sloupci „Hl.prac.pom.“ příslušného zaměstnance. Pokud se generování spouští takto jednotlivě, pak se správně načtou příjmy ze všech spojených pracovních poměrů.

V příloze Vám také zasíláme aktualizovanou příručku k ročnímu zúčtování daní s příklady, která Vám může být při zpracování nápomocna.

Verze s opravou chyby v generování RZD bude uvolněna v nejbližší době.

Velmi se za tuto chybu omlouváme.

Vaše připomínky, podměty a dotazy zasílejte na e-mialovou adresu:
hotline@datacentrum.cz
Případně nás kontaktujte telefonicky na tel čísle:
267 906 280

S pozdravem
tým zákaznické podpory společnosti.
DATACENTRUM systems consulting, a.s.