AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.46.030

Vážení obchodní přátelé,

byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.46.030.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,

dne 1.10.2018 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.18.05.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

 

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.45.021

Vážení obchodní přátelé,

byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.45.021.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy, Pers)

Vážení obchodní přátelé,

dne 6. 6. 2018 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.18.04.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

 

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,

Byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.18.02.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.44.031

Vážení obchodní přátelé,

byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.44.031.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

Upozornění na chybu ve verzi 4.44.030

Vážení obchodní přátelé,

Upozorňujeme na chybu v DC2 ve verzi 4.44.030, která byla rozeslána dne 13. 2. 2018.
V této verzi se při generování ročního zúčtování daní za rok 2017 přes nabídku Roční zúčtování daně >>Generování podkladů – naplnění ročních daní >> Všichni zaměstnanci dle personálního čísla negenerují u společně daněných pracovních poměrů příjmy ze všech spojených pracovních poměrů, tzn., že se načtou příjmy pouze z hlavního (řídícího) pracovního poměru.
Prosíme, abyste na této verzi negenerovali roční zúčtování daní a vyčkali na opravu. Generování RZD provedené v předchozích verzích by mělo být v pořádku, ale i přesto doporučujeme provést kontroly, které jsou […]

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.44.030

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.44.030.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy, Pers)

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy, Pers PRO WINDOWS (DC1-Mzdy, Pers)

Vážení obchodní přátelé,
Byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy, Pers – 8.18.01.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.44.024

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.44.024

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.44.024.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

Odstávka serverů

Vážení zákazníci,

tuto sobotu 20.1.2018 od 20:00 do neděle 21.1.2018 8:00 nebudou dostupné servery a služby umístěné v hostingu. Celá virtualizační infrastruktura bude migrována na nový hardware.

Děkujeme za pochopení

Rozhodnutí valné hromady a výzva akcionářům

Rozhodnutí valné hromady společnosti DATACENTRUM systems & consulting,a.s. se sídlem Praha 4, Písnická 30/13, 142 00 , IČ: 256 31 721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, číslo vložky 5092 ( dále společnost) konané dne 25.10.2017 a výzva akcionářům společnosti k sdělení čísel svých majetkových účtů a k vrácení listinných akcií.

Valná hromada společnosti konaná dne 25.10.2017 schválila změnu podoby akcií na podobu zaknihovanou tak, že 200 ( slovy: dvě stě)  kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, ( slovy: deset tisíc korun českých) , vydaných v listinné podobě, se mění na 200 […]

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.43.180

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.162

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.43.180.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.43.177

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.43.177.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Příprava na GDPR

S účinností od 25.května 2018 bude stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V odborných textech, ale i v různých článcích, publikacích či hovoru se lze s tímto Nařízením  setkat pod zkratkou GDPR ( General Data Protection Regulation).

V českém právním prostředí tak toto Nařízení (GDPR) od 25.května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních […]

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

DATACENTRUM na HR NEWS

Rozhovor s Petrem Luckým, výkonným ředitelem společnosti DATACENTRUM systems & consulting na HR NEWS

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.294

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.294.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.289

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.289.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.284.

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.284.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Personalistika PRO WINDOWS (DC1)

Vážení obchodní přátelé,
dne 17. 1. 2017 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Personalistika – 8.17.01.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 17. 1. 2017 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.17.01
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 18. 10. 2016 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.16.07.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 7. 9. 2016 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.16.06
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.250

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.250.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 3. 5. 2016 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.16.04
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Personalistika PRO WINDOWS (DC1-Personalistika)

Vážení obchodní přátelé,
dne 11. 4. 2016 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Personalistika- 8.16.03
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 10. 4. 2016 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.16.03
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.245

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.245.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.211

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.211.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.
Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Personalistika)

Vážení obchodní přátelé,
dne 14. 1. 2016 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows –Personalistika- 8.16.01.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 14. 1. 2016 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.16.01.
Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.162

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.162. Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi. […]

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 23. 6. 2015 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.15.05. Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi. […]

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.132

Vážení obchodní přátelé,

byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.132.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,

dne 27. 2. 2015 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.15.03a.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

 

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,

dne 25. 2. 2015 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.15.03.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

 

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.130

Vážení obchodní přátelé,

byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.130.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.127

Vážení obchodní přátelé,

byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.127.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,

dne 4. 2. 2015 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.15.02.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

 

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.42.117

Vážení obchodní přátelé,

 

byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.42.117.

 

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

 

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM 2, prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

 

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 14. 1. 2015 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.15.01. Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.
[…]

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,

dne 11. 11. 2014 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.14.09.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

 

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Personalistika PRO WINDOWS (DC1)

Vážení obchodní přátelé,

dne 11.11.2014 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Personalistika – 8.14.09.

Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

Případné dotazy ohledně aplikace DATACENTRUM pro Windows (DC1), prosím směřujte na emailovou adresu hotline@datacentrum.cz nebo nás kontaktujte na tel. čísle +420 267 906 280 od 8:00 do 16:30.

 

Prosíme správce aplikace Datacentrum, kteří budou aktualizaci instalovat, o přečtení dokumentů, přiložených k instalačnímu balíčku.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy pro Windows (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,

dne 24. 9. 2014 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.14.08

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM 2 NA VERZI 4.41.074

Vážení obchodní přátelé,
byla uvolněna aktualizace aplikace DATACENTRUM 2 na verzi 4.41.074. Podrobné informace k nové verzi se dočtete v novinkách k verzi.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 30.6.2014 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.14.07.

AKTUALIZACE APLIKACE DATACENTRUM Mzdy PRO WINDOWS (DC1-Mzdy)

Vážení obchodní přátelé,
dne 20. 6. 2014 byla rozeslána nová verze aplikace DATACENTRUM pro Windows – Mzdy – 8.14.06