Dňa 7.10.2015 bolo vládou SR schválené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 Suma minimálnej mzdy sa od 1.1.2016 ustanovuje na:

– 405,00 Eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
– 2,328 Eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.