Naše společnost se od roku 1989 zabývá vývojem a implementacemi vlastních mzdových a personálních informačních systémů a outsourcingem mzdové a personální agendy. V pražském sídle, kancelářích v Ostravě, Brně a Humpolci a v dceřiné společnosti na Slovensku v Bratislavě máme téměř 100 kvalifikovaných zaměstnanců se znalostmi v oblasti vývoje informačních systémů, mzdové legislativy, problematiky HR atd.

Do našich softwarových produktů průběžně zapracováváme veškeré související legislativní změny v České a Slovenské republice, prostřednictvím našich partnerů jsme schopni zabezpečit outsourcing mzdové a personální agendy i v mnoha zemích střední a východní Evropy.

Máme více než 1 000 zákazníků ze státní správy, průmyslu, obchodu, cestovního ruchu, bankovnictví, atd. Každý měsíc zpracujeme v rámci outsourcingu téměř 30 000 výplatních pásek a dalších více než 100 000 výplatních pásek je měsíčně zpracováno naším softwarem.

Co nabízíme?

Provádíme komplexní zpracování mzdové agendy našich zákazníků. Využíváme náš informační systém DC2 s možností ASP připojení, zajišťující online přístup klienta ke zpracovávaným datům. Nabízíme rovněž využití našich personálních modulů, intranetové řešení docházky zaměstnanců přes webovou aplikaci, aplikaci Portál, elektronické zasílání výplatních pásek, zpracování cestovních příkazů a mnohé další služby.

Zajišťujeme komplexní zpracování personální agendy, převzetí celého personálního procesu od spolupráce při výběru zaměstnanců přes vyhotovení smluvních dokumentů, správu osobních spisů, řešení pracovně právních záležitostí, zpracování plánů osobního rozvoje zaměstnanců, zajištění jejich vzdělávání, hodnocení, správu benefitů a dalších činností.

Námi vyvinutá softwarová řešení jsou vhodná pro všechny typy organizací včetně subjektů státní správy. Pro středně velké a velké společnosti je vhodný informační systém DC2 s bezkonfliktním sdílením dat v reálném čase, pro menší firmy implementujeme systém DC1 pro Windows, jehož výhodou jsou nízké hardwarové nároky a snadná obsluha.Portálové řešení umožňuje zpřístupnění informací managementu společnosti i jednotlivým zaměstnancům.

Komplexní intranetové řešení jak pro podniky a organizace s menším počtem zaměstnanců tak pro velké společnosti s umístěním pracovníků v různých lokalitách. Systémy evidují a vyhodnocují pracovní dobu za pomoci identifikačních karet nebo čipů na základě průchodů vyznačených na snímačích nebo na základě zadávání, případně plánování nepřítomnosti. Všechna řešení jsou plně integrována do systému DC2, mohou však být začleněna i do jiných personálně mzdových informačních systémů.

Poskytujeme konzultační a poradenské služby ve mzdové a personální oblasti. Provádíme analýzy pracovních míst a pozic, zpracováváme kompetenční modely, navrhujeme systémy hodnocení. Realizujeme audity se zaměřením na správnost vedení pracovně právní dokumentace, výpočet mzdy, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení, poskytování cestovních náhrad, účetního a daňového vypořádání benefitů a dalších náležitostí.