Naša spoločnosť sa od roku 1989 zaoberá vývojom a implementáciou vlastných mzdových a personálnych informačných systémov, outsourcingom mzdovej a personálnej agendy. V pražskom sídle v pobočkách v Ostrave, Brne, Humpolci a dcérskej spoločnosti na Slovensku v Bratislave mame viac ako 100 kvalifikovaných zamestnancov so znalosťami v oblasti vývoja informačných systémov, mzdovej legislatívy, problematiky HR atď. .

Do našich softwarových produktov priebežne zapracovávame všetky súvisiace legislatívne zmeny v Českej a Slovenskej republike, prostredníctvom našich partnerov sme schopní zabezpečiť outsourcing mzdovej a personálnej agendy aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy.

Máme viac ako 1 000 zákazníkov zo štátnej správy, priemyslu, obchodu, cestovného ruchu, bankovníctva, atď. ,každý mesiac spracujeme v rámci outsourcingu takmer 30 000 výplatných pasok a ďalsích viac ako 100 000 výplatných pások je mesačne spracovávaných našim softwarom.

Čo ponúkame?

Vykonávame komplexné spracovanie mzdovej agendy našich zákazníkov. Využívame náš informačný systém DC2 s možnosťou ASP prístupu, zabezpečujeme on line prístup klienta ku spracovávaným dátam. Ponúkame zároveň využitie našich personálnych modulov, intranetové riešenie dochádzky zamestnancov cez webovú aplikáciu, aplikáciu Portál, elektronické zasielanie výplatných pások, spracovanie cestovných príkazov a ďalšie služby.

Zabezpečujeme komplexné spracovanie personálnej agendy, prevzatie celého personálneho procesu od spolupráce pri výbere zamestnancov ce vyhotovenie zmluvných dokumentov, správa osobných spisov, riešenie pracovno právnych záležitostí, spracovanie plánov osobného rozvoja zamestnancov, zabezpečenie ich vzdelávania, hodnotenia, správa benifitov a dalšie činnosti.

Nami vyvinuté softwarové riešenia sú vhodné pre všetky typy organizácii a subjekty štátnej správy. Pre stredne veľké a veľké spoločnosti je vhodný informačný systém DC2 s nekonfliktným zdieľaním dát v reálnom čase, pre menšie spoločnosti implementujeme systém DC1 pre Windows, jeho výhodou sú nízke nároky na hardware a ľahká obsluha. Portálové riešenie umožnuje zprístupnenie informácii managementu spoločnosti a jednotlivým zamestancom.

Komplexné intranetové riešenie ako pre podniky a organizácie s menším počtom zamestnancov tak aj pre veľké spoločnosti so zamestnancami ktorí pracujú v rôznych lokalitách. Systémy evidujú a vyhodnocujú pracovnú dobu pomocou identifikačných kariet alebo čipov na základe identifikácie na snímačoch alebo na základe zadávania, prípadne plánovaných neprítomností. Všetky riešenia sú plne integrované do systému DC2 a možu byť implementované aj do iných personálno-mzdových informačných systémov.

Poskytujeme konzultačné a poradenské služby v mzdovej a personálnej oblasti. Vykonávame analýzy pracovných miest a pozícii, spracovávame kompetenčné modely, navrhujeme systémy hodnotení. Realizujeme audity zo zameraním na správnosť vedenia pracovno právnej dokumentácie, výpočtu miezd, vedenie mzdových listov a evidenčných listov dochodkového zabezpečenia, poskytovanie cestovných náhrad, účtovného a daňového vysporiadania benefitov a dalších náležitostí.