Organizujeme školenia na využívanie našich informačných systémov, ďalej realizujeme rôzne typy vzdelávania v oblasti mzdovej, právnej a personálnej legislatívy. Kurzy a semináre sú konané v potrebne technicky zariadenej učebni v sídle našej materskej spoločnosti alebo v prenajatých priestoroch ( najmä v pražskej lokalite). Ako lektorov a školiteľov využívame najmä našich zamestnancov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami a externých odborných lektorov. Kompletnú ponuku vzdelávania nájdete www.edcoma.cz.