Operační program Zaměstnanost – Podnikové vzdělávání ve společnosti DataCentrum

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti žadatele, a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávanou pracovní pozici. Počet osob zapojených do projektu: 100 osob.

Podrobnosti o projektu naleznete zde.

Školení

Pořádáme školení na využívání našich informačních systémů a dále realizujeme různé typy vzdělávání z oblasti mzdové, právní a personální legislativy. Kurzy a semináře pořádáme v učebně vybavené potřebným technickým zařízením v sídle naší společnosti nebo v pronajatých prostorách zejména v pražské lokalitě. Jako lektory a školitele využíváme naše zaměstnance s dlouholetými praktickými zkušenostmi i lektory externí. Kompletní nabídku vzdělávacích akcí najdete na www.edcoma.cz.